Thursday, February 18, 2010

Dei gode døma 2010

Da er endelig programmet for årets utgave av Dei gode døma i boks.

Hordaland fylkeskommune v/Opplæringsavdelinga arrangerer for tredje gang konferansen Dei Gode døma.  Dette er en konferanse i regi av prosjektet Den digitale skole i Hordaland fylkeskommune.  Den digitale skole er et treårig prosjekt for å ta i bruk digitale verktøy i læringsarbeidet, blant annet egen bærbare elevPC for alle elever i videregående opplæring. Satsingen på den digitale skole er delvis et svar på en utfordring om digital kompetanse i alle fag, et krav som ligger nedfelt i læreplanene, og delvis et svar på de endringer den teknologiske utviklingen stiller oss overfor.  Krav til arbeidstakere og samhandling, kompetansekrav og arbeidsutførelse endrer seg, og våre elever må rustes til å møte denne virkeligheten. Derfor har vi i år prøvd å få en litt mer praktisk vinkling, med samarbeid med ulike næringslivsaktører.


Konferansen Dei gode døma er et ledd i vår strategi for å kompetanseheve vår lærestab slik at de har ulike virkemidler og strategier i sin verktøykasse for å møte disse utfordringene i sitt daglige virke i den videregående skolen i Hordaland fylkeskommune.  De to foregående årene har der vært mellom 400 og 500 lærere tilstede.


Målgruppen er i hovedsak lærere og skoleledere internt i fylkeskommunen, men ved ledig kapasitet åpnes det opp for eksterne deltakere.

Lenke tilnettsiden for årets konferanse finner du her

No comments: