Monday, December 1, 2008

Virtuelle lærebøker i naturfag

I Norge har vi en pågående debatt om NDLA, for og mot digitale lærebøker, for og mot at lærerne skal bidra på lag 2. Da er det kjekt å se at denne utviklingen ikke lar seg stoppe. I Washington Post har de en artikkel som heter : Stuck-in-the-Past Va. Physics Texts Getting Online Jolt hvor de viser til en endring i "fysikkbøker", for som de skriver:

...before they can modernize physics education, they need a breakthrough in a textbook system that often leaves courses in physics and other subjects decades behind the times.

Rather than waiting two years for the Virginia Board of Education to review its science standards, then another year for publishers to print new physics texts, the state secretaries of education and technology asked a dozen teachers to write their own chapters in biophysics, nanotechnology and other emerging fields and post them online.

Dette er jo noe av tankegangen i NDLA. I Virginia er de opptatt av hva som er viktig å lære elevene, for som det står i teksten: "We have been actively teaching the wrong stuff,".

2 comments:

Einar Berg said...

Helt enig! (Uavhengig av at jeg akkurat nå jobber innenfor NDLA naturfag ;-))

En annen sak er at selve læreplanene ligger etter utviklingen. Du kan laste ned læreplanen for naturfag for årstrinn 1-10. Det er et dokument på 15 sider, men du vil forgjeves søke etter uttrykket "nano", selv om nanoteknologi antakelig er/blir det viktigste forskningsområdet innen fysikk, kjemi og biologi framover.

June said...

Der er mange aktører som skal henge med i svingene, og samhandling er viktig. Hjelper lite at en instans er fremsynt og nytenkende, dersom en annen slår beina under dem. Er nok en av grunnene til at læreplanen har "krymet".