Friday, December 12, 2008

Connectivism and The Networked Student.

Abelia har fått utarbeidet en evaluering av Kunnskapsdepartementets Program for digital kompetanse. Der kom de frem til følgende revolusjonerende resultat:

"Norge ligger langt framme sammenliknet med andre land når det gjelder omfang av IKT utstyr i skolen. Til tross for dette er IKT i begrenset grad tatt i bruk til læringsformål. - IKT utfordrer de tradisjonelle rollene og arbeidsprosessene til lærerne, skolebokforfatterne og forlagene. Dette krever omstilling i store deler av verdikjeden."

Dette er vår største utfordring, som vi jobber med hver dag.
Er så disse store investeringene i utstyr bortkastet? Det er for meg litt hønen og egget spørsmål. Mange hevder at vi må utvikle pedagogiske modeller for læring med IKT i klasserommet, før vi "hiver" PC'er etter elevene og lærerne.
Problemet med denne holdningen er at uten tilgang til PC'er, kan en ikke se det potensialet som PC'er har i undervisningen. PC'er muliggjør lærings-, undervisning- og samarbeidsformer som ikke er mulig med analoge læremidler. For å se disse mulighetene må en høste erfaringer, på godt og vondt. En må ha en nysgjerrig innstilling, leke med mediene, prøve ut nytt og ukjent terreng. Dette er ikke noe en kan lære eller komme på, uten å ha egne erfaringer. Det blir litt som en som aldri har sett sjø, skal tenke seg en båt og hvordan den kan bygges og brukes under ulike værforhold på sjøen. Ikke akkurat verdens beste sjømann eller båtbygger, vil jeg tro. (Ikke er der andre erfarne sjøfolk å høste erfaringer fra heller.) For å sykle må en komme seg opp på sykkelen, ikke bare lese om hvordan sykling foregår.
På bloggen E-learning journey (fantastisk med denne sosiale webben) fant jeg denne videoen om det nye læringslandskapet og The Networked Student.

5 comments:

Anonymous said...

Heilt einig June, eg reagerte også på denne formuleringa frå Abelia si nettside http://www.abelia.no/article1063.html : "Det er en avsporing å gi alle PC før de pedagogiske modellene er på plass". Vi skal få vente lenge på Pc,ane då, og mellomtida må utviklinga vera så snill å stoppa opp, takk. Og kva er ein pedagogisk modell? Høyres veldig statisk ut.

June said...

Det er så flott at det er lærere som deg i skolen, Margreta. Det er det som gjør at jeg er optimistisk, og har tro på at dette kommer til å gå bra.

Anonymous said...

Tusen takk! Det var veldig fint sagt!

Kongsbergkonferansen said...

Godt formulert. Men en må vite hva en skal bruke sykkelen til og hvor en skal. Ingen videregående skoler skulle ha fått tildelt datamaskiner uten at de hadde kommet opp med en utviklingssøknad som fortalte om hva de kunne tenke seg å bruke disse maskinene til. Nå virrer de rundt og vet ikke retningen. De sykler omkring i en rundkjøring med mange avkjøringer.
JaO

June said...

Du har helt rett i at mange skoler virrer, men jeg tror dette skyldes andre forhold ved skolen enn datamaskinen. Det blir litt som å gi ballen skylden for at kampen ble dårlig, og ikke spillerne. En pc er pr. def. en død ting, som kun fungerer i kraft av det brukeren setter den til Men, det er et kraftig verktøy som kan gi store utfordringer om en ikke vet å håndtere det.
Slik jeg ser det , ligger mye av problemet at skolen har for liten tradisjon for å være det utslitte begrepet "lærende organisasjon".
Ellers er jeg enig med deg, skal en ut i trafikken trenger en å vite retning, og kunne en del elementære trafikkregler.
Har forøvrig sett programmet til konferansen deres, ser veldig spennende ut. Lykke til.