Monday, March 14, 2016

MOOC - utdanningens Uber?

Det blir hevdet med styrke at til tross for utallige reformer har lite endret seg innen utdanning. Jeg vil hevde at det er fordi den viktigste endringsagenten innen utdanning forblir konstant: eksamen. Kunnskapssynet, og derav vurderingsformene, har i liten grad endret seg, og dermed forblir utdanning grunnleggende uendret.  Utdanning har av logiske, praktiske og økonomiske grunner vært en one-size fits all modell. Spørsmålet er om det vil fortsette i et samfunn hvor alt annet blir unbundeled.  På onsdag skal jeg holde foredrag på Girls Geek dinner hvor jeg blant annet vil hevde at flere av MOOC-plattformene kan ses på som utdanningens svar på Uber, airbnb og Facebook. Med alle de konsekvenser det har.  Det skjer ikke at nå sitter vi alle på hver vår badestrand og tar utdanning, men MOOC utfordrer noen av våre mentale modeller.  Dette er selvsagt ikke populære utsagn, like lite som de ble populære de som for 10 år siden hevdet at papiravisen kom til å dø. Og til alle dem som holder fantastiske forelesninger, som Clayton Christensen understreker: en disrupsjon finner ikke sted fordi det eksisterende tilbudet er dårlig.  Tvert i mot, det kan være veldig godt. Men foretningsmodellene endrer seg.  Telefonen disruptet ikke telegrafen fordi telegrammene var dårlige, og datidens telefoner så gode. Problemet var at foretningsmodellen var gått ut på dato.

Så ja, det er kjekt både for student og foreleser å gå på gode forelesninger, eller høre gode foredrag. Det er ingen som nekter for det. I våre digitale liv ønsker vi ikke å kun interaggere med datamaskiner.  Tvert i mot, vi ønsker andre mennesker. Hva er uansett så sosialt med å sitte timesvis på en lesesal for å memorere stoff som skal reproduseres til eksamen? I en digital tid må vi finne modeller som utnytter det beste av to verdener: det campusbaserte fellesskap og de digitale muligheter.  Vi må tørre å stille ubehagelige spørsmål, utfordre vedtatte sannheter.  De digitale nerdelovene som mine kolleger ved BI, Silvija Seres og Espen Andersen, skriver om gjelder for utdanning også. Enten vi liker det eller ikke.

No comments: