Monday, February 17, 2014

MOOC-utvalget på tur.I februar ble European MOOC Stakeholder Summit 2014 (eMOOCs 2014) avholdt. MOOC-utvalget bestemte seg for å delta på denne konferansen for å lodde stemning og få input til den endelige rapporten som skal leveres i juni. Konferansen var delt i ulike fokusområder: business, forskning, politikk og erfaring. Både Coursera, edX, FutureLearn og p.a.u, som er henholdsvis to amerikanske, en engelsk og en spansk plattform for MOOC, var representert, og hadde mange innlegg.  p.a.u., sammen med EPFL, organiserte konferansen. Det er imidlertid verdt å merke seg at Coursera var en av sponsorene til konferansen. Google var en av hovedsponsorene.


Konferansen var interessant på mange måter. Xavier Prats-Monné, som er Deputy-General for Eductation and Culture, European Commission, Belgium sa at utdanning gjennomgår en ekstraordinær endring, og vil føle effekten av globalisering og den teknologiske utviklingen.  En utvikling hvor det ikke finnes noen nåde for tradisjoner. Utdanning må derfor mestre endring og ikke gjøre seg til ofre.  MOOC forteller noe om hva som skjer innen (høyere) utdanning.  Han viste til at folk hadde snakket om dette før, men denne gangen er det annerledes. MOOCene viser oss ikts betyding og påvirker hva vi tenker om utdanning. Universiteter vil fremdeles være der for å formidle kunnskap, men denne kunnskapen spres nå i komplekse nettverk, og universitetene mister sertifiseringsmonopolet.

Chair: Ian Cooke, IMD, Sveits, Johannes Heinlein, EdX, USA, Pierre-Antoine Ullmo, P.A.U Education, Spania, Simon Nelson, FutureLearn, UK. 

Andrew Ng, en av grunnleggerne av Coursera, fulgte opp med å si at dagens utdanningsmodell er utdatert. At vi tar 4 år med høyere utdanning og så er 40 år i jobb er gammeldags tenkning. MOOCene bringer folk tilbake til utdanning.  Disse tallene bekreftes av at mange av dem som tar en MOOC allerede har en grad. Ng fortalte at Courseras signature tracks begynner å bli etterspurt i arbeidsmarkedet, og arbeidsgivere anbefaler MOOC-kurs. Det kommer nå stadig flere historier om MOOC som har gitt karriereendring.

Utdanning i dag er drevet av tilbud, i fremtiden vil utdanning drives av etterspørsel. Det betyr ikke at utdanning dør, men foretningsmodellene endres.  En parallell er hva vi i disse dager ser skjer innen fjernsyn: Netflix gjør ikke at vi slutter å se tv, men vi får andre modeller. Blant innlederne på konferansen ble MOOC sett på som et verktøy for å endre undervisnings- (og lærings-) opplevelsen. Andrew NG fremhevet da også at Coursera ikke er noe utdanningsselskap, men et teknologiselskap.

Det er snakket mye om lav gjennomføring ved MOOCs, tallene varierer fra 1% til 35%.  Men ser en på dem som signerer opp for signature tracks/verifiserte sertifikater er fullføringen opp mot 90%.

MOOC har blitt kritisert for manglende "personlig touch".  Dette tar nå plattformene tak i ved at de etablerer study groups og co-located meet-ups rundt omkring i verden. I tilknytning til disse tar de i bruk video for synkron fremvisning, som gjør tilgang mulig for dem som ikke av ulike grunner kan være fysisk tilstede. De intergrerer også quizz i videoene. Dette utfordrer den tradisjonelle brick-and mortar tenkningen innen utdanning.

På konferansen ble spørsmålet om copyright tatt opp. EdX fremhevet at de eier ingenting, de bare har tillatelse til å formidle materialet.  De oppfordrer dem som legger innhold på plattformen deres til å merke innholdet med CC-lisens, men tilbyder bestemmer selv. Det ble sterkt fremhevet at copyright var knyttet til originalitet, noe som ikke er tilfellet for mye av materialet innen utdanning.

Selv om Norge hadde mange deltakere på konferansen var det dårlig med norske innledere.  Det nærmeste vi kom var Jan-Olov Höög, Dean of Higher Education, Karolinska Institutet og Ebba Ossiannilsson, Lund University.

June Breivik, MOOC Utvalget og Andrew Ng, Coursera.
Foto 
Ebba Ossiannilsson 

No comments: