Monday, February 17, 2014

Gotta share - klarer DU slå av din mobiltelefon?

Når jeg holder foredrag for lærere, spør jeg dem ofte om hvor mange som har SLÅTT AV mobiltelefonen under foredraget, eller om de i det hele tatt slår dem av. Det er sjelden jeg får til svar at de slår av sine mobiler. Mitt retoriske spørsmål da er: nå de, som er vokst opp i en tid uten mobiltelefoner ikke klarer det, hvordan kan de da forvente at deres elever skal slå dem av? Er det ikke bedre at eleven lærer god mobil (og digital) bruk på skolen enn overlatt til tilfeldighetene i deres gutte- og jenteliv? De er på disse flatene enten vi liker det eller ikke, og jeg skal ikke i dette innlegget gå inn på alle de dramatiske og tragiske konsekvenser av mobil- og nettbruk som går ut over enkeltmennesker (mobbing, hets, utestengelse).  Times are a-changing synger Bob Dylan, og ja de er.  Vi kan like eller ikke like mobilbruken, men den er blitt en del av våre liv.  Kunsten er å bruke den på en god måte.  Kan vi i dag forvente at folk slår av mobiltelefonene? Er det slutt på spørsmålet om du er pålogget eller ikke, men at vi i stedet må spørre om du sover eller ikke, fordi vi alltid er på?


3 comments:

Kjetil Endresen said...

Jeg tror ikke det er gitt at vi alltid skal være "på", og at det er de som er mest "på" som blir vinnerne.


Det har slått meg at det kanskje kan bli omvendt fremover: at det blir de som -alltid- er på, som blir hengende etter.

Det er nemlig dem som ikke har selvdisiplin nok til å si at "nok er nok", og svært mye tid vil gå bort på ingenting. De med en sterkere selvdisiplin derimot, vil kunne slå av og være produktiv på andre måter, samtidig som de kontrollert ikke havner bakpå i den teknologiske utviklingen.

June Breivik said...

Takk for kommentar @Kjetil Endresen.

Jeg tror heller ikke at de som er alltid "på" er vinnerne, men at der er skjedd en endring i vanene våre. Faktisk opplever jeg at de unge digitalt innfødte er flinkere å gå "av" enn oss imigranter til å slå av mobilene sine. Spørsmålet er bare når og hvorfor slås de av, hvem bestemmer - og hvordan skaffer en seg denne kompetansen?

Bjørn said...

Jeg er ikke så sikker på om det retoriske spørsmålet er så godt. Det er vel ikke så mye at lærerne ikke KLARER å slå av mobilen som at de ikke ønsker å gjøre det. Så svaret på det retoriske spørsmålet er vel at det er mye i skolehverdagen som elever må gjøre selv om ikke de voksne gjør det samme.