Thursday, January 10, 2013

Strutsepedagogikk

Av og til er det fristende å sitere skriften: tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.  Eller kanskje skal en flytte ett ord og si: tilgi dem ikke, for de vet hva de gjør. Det er helt utrolig at en i 2013 kan lese om en videregående(!!!) skole hvor elever ikke får lov å bruke pc. Dette er etter min mening en strutsepedagogikk av verste sort.  Skolen verken kan eller skal late som om vi er på 50-tallet og ha en pedagogikk deretter.

Ja, innenfor det eksisterende skoleparadigmet er datamaskiner et fremmedelement. Dagens skole og skolemodell ble designet i, av og for en tid uten datamaskiner. I en slik modell vil datamakiner medføre utfordringer.  Når den verden man får tilgang til gjennom sine verktøy er så uendelig mer spennende enn det som skjer i klasserommet er det ikke rart elevene flykter inn i cyberspace.

MEN dette problemet forsvinner ikke om en hiver ut datamaskinene fra undervisningen.  Det blir som strutsen som stikker hodet i sanden og tror verden forsvinner av den grunn. Dersom ikke elevene lærer å bruke disse kraftige verktøyene til læring på skolen hvor skal de da lære det? Hjemme på gutte- og jenterommene?  Er ikke chattefristelsene mye større der? Kan skolen abdisere i sitt lovpålagte ansvar for digitale ferdigheter som den femte grunnleggende ferdighet og digital kompetanse integrert i alle fag fordi elevene ikke har den nødvendige inspirasjon, konsentrasjon og kompetanse til ikke å ty til sosiale medier og annet i skoletiden?  En skikkelig sjømann ber ikke om medvind, men lærer seg å seile - slik bør de skolene med lærere som opplever dette med ikt i skolen som et problem sette seg ned, sammen, og diskutere, ikke om vi skal ha ikt i skolen, men hvordan. Det er nok av kompetanse på området som skolene kan hente inn til å hjelpe seg.

Like it or not: vi er i 2013, dagens elever skal arbeide i en verden hvor disse maskinene er en naturlig del av deres arbeidshverdag - derfor må de også være det i skolen. Hvor lenge skal skolen skyve denne steinen forran seg? Når skal skolen ta tak i denne utfordringen?  Datamaskiner er kommet for å bli, - og elevene endrer seg ikke av seg selv. De vil få tilgang til flere og flere distraksjoner og skolen vil fjerne seg mer og mer fra deres hverdag.

No comments: