Sunday, March 4, 2012

Schooling is mistaken for education

Dagens samfunn er "over-schooled" og "under-educated". Dagens utdanning er for "text-book oriented", og "schooling" her helt feil tatt for utdanning. Alt i følge Professor Arun Karpur,  NIIT University i India.    Dette universitetet vil innta en ny tilnærming til høyere utdanning. I følge Rajendra Pawar, som er leder ved NIIT University, og grunnlegger av universitetet, møter utdanning slik vi tidligere har gjort det ikke noens behov.  Utdanning bør gjøre folk i stand til å leve fulle liv. Utdanning handler ikke om å lære ferdigheter, men å kultivere tenkning, og å bruke det du lærer i klasserommet i "det virkelige liv".  Det trengs omgivelser som driver dannelse, modning og refleksjon. Viswanathan Anand følger opp med å fremheve behovet for å kultivere sinnet, gjennom omgivelser, følelser, risiko og "connections".  De er og opptatt av hvordan vi kan fremme en forsknings-orientert utdanning. Forskningskultur er å stille spørsmål ved det vi blir fortalt/lært. Å tenke ut-av-boksen.

Det problematiseres vårt fokus på karakterer, og at i stedet for å velge studenter etter hvilke karakterer de har, bør de velges ut fra hvem de er. Harpal Singh sier at det viktigste aspektet ved utdanning er å bringe utdanning og klokskap/"wisdom" sammen og la dem bli ett.
"You must be wise as well as educated, and that is a lifelong project". 


 

No comments: