Tuesday, March 27, 2012

Siste nytt fra Ludittistan

Av og til føles kampen mot vindmøller uoverstigelig. Jeg kan ikke fatte og begripe at en synser med repekt for seg selv og våre barn i 2012 kan uttale seg som Bjørgulv Braanen gjør i Klassekampen.  Jeg vil gi han rett i en ting: den teknologiske utfordringen går fort. Utstyr for digitalt arbeid utvikler seg raskt. Men å bruke det som unnskyldning for ikke å kjøpe det er en retorikk som jeg ikke forstår.  Det er som å si at bøker blir raskt ødelagte i barnas sekker, så vi bør ha en skole uten bøker.  Behovet for bøker i skolen pushes av forlagsbransjen. På samme måte som forlagsbransjen har hatt stor "glede" av satsingen på læremidler mellom to permer har databransjen "glede" av satsingen på digitale læremidler og digital kompetanse.

Til slutt, hvor enkel verden hadde vært om digital kompetanse kom flytende på en fjøl intuitivt. Da hadde vi ikke hatt slike diskusjoner som dette. Kompetansen til å se verdien av digitale verktøy i skolen ville kommet av seg selv.

No comments: