Wednesday, January 11, 2012

Sosiale medier i Akademia

Før jul ble en av BI´s forelelsere kjendis på sosiale medier etter at en av studentene filmet forelesningen og la den ut på YouTube. Forelesningen lå temmelig ubemerket der noen måneder før den ble oppdaget under eksamensforberedelsene og da spredte den seg som ild i tørt gress, og Tor ble blant de mest sette på VGTV i desember, intervjuet på TV2 Nyhetskanalen og Dagsnytt 18.

For Tor har dette vært en positiv opplevelse, men for Akademia er dette en ny virkelighet. En verden som utfordrer etablerte regimer og praksiser.  På BI har vi selvsagt hatt våre runder på denne saken, og nå tar vi Debatten. Den 17. januar arrangerer BI LearningLab en debatt i BI´s lokaler i Nydalen hvor vi har invitert ulike delatakere for å se på hva som gjør at en forelesning blir spredt på sosiale medier, og hvilke utfordringer vi møter. Vi har invitert Eirik Newth  til å lede debatten.  Tor Haugnes vil selvsagt være i panelet.  Det vil og Bent Kure, Seniorrådgiver - Gruppe for digitale medier i læring, Universitetets santer for informasjonsteknologi (UiO),  Cecilie Staude, Høyskolelektor (BI),  Mats Kirkebirkeland, student og politikk og samarbeidsansvarlig i studentforeningen SBIO, Lene Stalsberg Møll, student og tidligere informasjonsansvarlig i studentforeningen SBIO


Debatten vil finne sted i Oasen på BI, som er samme sted som NRK bruker når de sender Debatten fra BI.

No comments: