Wednesday, December 14, 2011

Smørkrise

Vi er heldige som bor i Norge, problemene våre er så eksistensielle.  Nå er den største utfordringen: hvordan få avviklet en skikkelig julefeiring med smør på julebrødet og i julekakene? For tiden ser det dystert ut.  Smørmangelen rir landet.

Verden utenfor har blitt oppmerksom våre utfordringer og det blir kommentert som nyhetssak, selv i far away Østen har de sett oss. Så i en animert illustrasjon gjøres asiatiske seere oppmerksom på at julen er i truet i Norge grunnet smørkrise.....


2 comments:

Downes said...

Norway's butter crisis has been on the news in Canada as well. Here they are saying that the crisis is being blamed on cholesterol-free diets.

June said...

Yes, that is partly true. There has been a low carb-mania this fall. But the diary-marked is heavily regulated, so it is also blamed on the major provider of diary-products. The say that due to bad weather conditions this summer the cows produce less fat in their milk, and this combined with an increase in demand gives the problems. There is enough cream in the stores though, so people can produce their own butter ;)