Friday, January 27, 2012

Learning Without Frontiers 2012

Jeg sitter her og skal fordøye inntrykkene etter to dager med Learning Without Frontiers 2012. To spennende dager fullspekket med tankevekkende, kunnskapsrike, disruptive og innvovative foredrag.  En forsamling jeg følte meg helt hjemme i, som prediket tanker og tilnærminger jeg deler, men som ikke bare befinner seg på en annen planet en de hverdagslige realiteter hjemme på berget, men i en helt annen galakse. Jeg tenker at når det finnes så mye kunnskap og kompetanse der ute, når det er så spennende og visjonære mennsker, hvorfor lyttes de ikke til, hvorfor får denne innsikten ikke praktisk betydning.  Hvorfor forblir det lukket inne på "vekkelsesmøter" som disse konferansene er.  En møteplass for spesielt interesserte.

Lord David Puttnam innledet dag to. Han fortalte at han dagen etter skulle til Scotland og holde et foredrag for 1500 skoleledere/rektorer, og at en slik happening ikke ville ha kunnet finne sted for få år siden, så det går fremover.  Men han, Stephen Heppell og Sir Ken Robinson (alle hadde innlegg under konferansen) hadde hold på i 20 år, og lite hadde skjedd.  Nå måtte folk ta grep for han kom ikke til å være her i 20 år til, og han ville gjerne se endringer.

Ja, det vil jeg og!

Hvis jeg skal oppsummere hovedinntrykket fra konferansen er det at nesten samtlige talere står for et fullstendig annet kunnskapssyn en det som råder i dag. Både skolefolk og skolepolitikere står i en tradisjon som er milevis fra hva konferansen uttrykte, selvom de ønsker de samme resultatene. Noam Chomsky innledet konferansen via videolink.  Han snakket om hva er hensikten med utdanning.  Han skilte mellom enlightenmentoppfatning, hvor innstillingen er at elevene/studentene skal skaffe seg kunnskap for å kunne utfordre, utvikle og bruke tankene fritt og central indoctrination, hvor intensjonen er at elevene/studenten må lære seg å følge ordre og innordne seg. Spesielt etter de opprørske 60-årene fikk dette synet vind i seilene, ungdommen ble for opprørsk. Holdningene var at de institusjoner som er ansvarlige for indoktrinering gjør ikke jobben sin – skole, kirke, yrkesfag. Utdanningen fanger ungdommen i gjeld, slik at de blir konforme og lydige.
Chomsky problematiserte om de lærende ble trent for å passere testen eller om de ble trent for å lære seg å tenke selv og produsere kunnskap.  Dette er  to motstridende syn.

Når han sier det tenker jeg jo umiddelbart på C. Christensens Disrupting Class. Christensen spør hvilken jobb skal skolen gjøre? Min oppfølging blir da: er dette en diskusjon vi reelt tar eller blir det bare metadiskusjoner, hvor vi snakker forbi hverandre?


Chomsky pekte og på den veksten i teknologi som vi opplever, men tok vel litt brodden av forsamlingen når han sa at de teknologiske endringer vi opplever nå ikke har samme betydning som teknologien hadde for hundre år siden. Skiftet fra en skrivemaskin til pc, er ikke i nærheten av hva overgangen fra seilskip til dampskip betydde. Tilsvarende for andre teknologier. Til det vil jeg svare at tja, men slike ting blir vanskelig å sette opp mot hverandre, uansett er vi inne i en tid med store endringer.  Og med hensyn til skrivemaskin (og håndskrift vil jeg tilføye), understreket en annen foredragsholder at tastaturet er ut. Det som blir fremtiden er stemmegjenkjenningsteknologier og "gestures". Det vil si ulike former for touchteknologier og bevegelsesteknologi.  Vi ser dette allerede i sin spede begynnerfase i Apples Siri-teknologi, og Wii-spill. Som det ble påpekt i et annet foredrag, vi har å gjøre med eksponensiell vekst (blir et eget blogginnlegg), dette kommer fortere enn vi aner.

Teknologien er nøytral, det er hva du bruker den til som avgjør. På samme måte som kjernefysikk kan brukes til å lage energi og å lage atombomber, så kan annen teknologi være et tveegget sverd.
Internett  er verdifullt om du vet hva du ser etter. Du kan ikke søke kunnskap uten et rammeverk for din kunnskap, hva kan vi se etter, hva er relevant, etc. Dette er en viktig kompetanse.

Videre: Assesment vs autonomy.
Å ta tester kan være av nytte både for den som tar testen og for instruktør, som en tilbakemelding, men ut over det sier ikke testen så mye. En person kan gjøre det glimrende på en test, men forstå lite. Du kan ta et kurs du er lite interessert i, lese hardt og bestå testen, og noen uker senere ha glemt det meste.
Testing kan ta fokuset vekk fra hva du holder på med.  Chomsky startet, men dette var et gjennomgangstema på konferansen (og en veldig sterk kontrast til vårt hjemlige syn på skole og utdanning) med å hevde at et barn hadde kommet bedre ut om de hadde fått fulgt sine interesser i stedet for å lære for å klare testen. (Dette vil jeg utbrodere i senere blogginnlegg).

It doesn’t matter what you cover, but what you discover.

Utdanning er kun for å få studentene til et punkt hvor de kan lære selv.

(Flere blogginnlegg vil komme her og på BI LearningLabs blogg).

No comments: