Tuesday, April 27, 2010

Change

Livet består av endring, noen endringer er naturlige og selvfølgelige, andre sitter lengre inne. Av og til kommer en til faser i livet hvor det kanskje er naturlig med noen endringer.  Det betyr ikke at en ikke har det bra der en er, men at en søker nye utfordringer.  Selv står jeg overfor en slik skillevei.  Prosjektet Den digitale skole som jeg leder avsluttes til sommeren, og vil da gå over i drift. Fra Opplæringsavdelingens side var jeg tiltenkt en fortsatt sentral rolle her.  I midlertid har det dukket opp en ny utfordring for meg, og jeg havnet i et dilemma.  Ta denne nye utfordringen eller fortsette i en jobb som jeg stortrives i? Ikke noe enkelt valg, et valg som jeg har grunnet lenge og grundig på. 

Jeg en person som elsker utfordringer, jeg har store vansker med å si nei til en utfordring.  Et annet moment er at hele min yrkesaktive karriære har vært knyttet til skole og utdanning. Jeg tar derfor et skritt inn i et nytt felt og har takket ja til en stilling som seniorrådgiver hos Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Der vil jeg jobbe med et verktøy de har utviklet for prosjektstyring, Prosjektveiviseren.

Det er ikke med lett hjerte jeg forlater Digital skole, utdanning og Opplæringsavdelingen.  Jeg har stortrivdes med arbeidsoppgaver, arbeidsfelt, kolleger og ledelse. Men mye arbeid er gjort med å få prosjektet opp og gå.  Der er etablert mange gode strukturer og prosesser i fylket, og skolene er på god vei.  Det vil skje mye spennende i Hordaland fremover på dette området, og jeg føler at området er i trygge hender.   Så det kan kanskje være greit at noen andre tar over i driftsfasen.

Det er enda noen måneder igjen før jeg tar fatt hos Difi, men jeg vil benytte anledningen til å takke for en kjempespennende tid i fylkeskommunen. Jeg har vært heldig og priviligert som har fått jobbe med dette feltet, jeg har truffet, blitt kjent med og fått samarbeide med utrolig mange flotte mennesker, jeg har lært masse. Tusen takk til alle dere jeg har blitt kjent med, enten i RL eller virtuelt.  Det har vært berikende, og jeg håper at selvom jeg skifter arena at mange av dere likevel vil være en del av mitt nettverk, enten virtuelt eller RL.

Jeg vil sikkert komme tilbake til emnet senere.

8 comments:

Anonymous said...

Gratulerer med ny jobb, og lykke til med nye utfordringer!

Frøydis

Tor Espen said...

Gratulerer June!

Arne Olav said...

Leit for den digitale diskursive lærarfellesskapen som du er ein viktig del av, men kjekt for deg som er sulten på nye utfordringar!

Oystein said...

Gratulerer med ny jobb!!
Synd for Hordaland FK, bra for DIFI og bra for kongeriket at du forblir i det digitale domene.

Anonymous said...

Gratulerer med ny jobb - det blir helt sikkert spennende, og Difi har garantert fått en god ressurs på plass når de har ansatt deg :-)

June said...

Tusen takk alle sammen :) Veldig hyggelige tilbakemeldinger. Setter stor pris på dem!!

Torill Thune said...

Gratulerer med ny jobb June! Du vil bli savnet på de "fylkeskommunale" arenaene, men jeg regner med at du fremdeles blir synlig i de digitale sosiale mediene!

June said...

Takk Torill :) Jeg kommer til å savne dere og, men Norge er et lite land, så jeg regner med at veiene krysser innom fylkeskommunen av og til :) Og uansett har vi jo den digitale arenaen, forvinner jo ikke fra den :)