Monday, March 1, 2010

Hvordan står det til på dette internettet?

På bloggen Laughing Squid  fant jeg denne visualiseringen av stoda på Internett. Det er ganske formidable tall som formidles, og de har vokst frem på kort tid.  Hva betyr dette for oss?  Hva betyr det for skolen?  Hva betyr det for elevene?  Hva betyr det for morgendagen?  Kan skolen nekte å forholde seg til denne realiteten?  Kan lærere nekte å forholde seg til dette?  Kan lærere nekte å ta ansvar for å holde seg oppdatert?   Kan en uttale seg om verdien og betydningen av denne utviklingen om en ikke selv kjenner den? Tør vi overlate til ungdommen selv å finne ut av dette og forholde seg til dette? Kan vi fortsette som om ingenting har skjedd?

JESS3 / The State of The Internet from Jesse Thomas on Vimeo.

No comments: