Monday, March 22, 2010

Are schools dangerously irrelevant?

Scott McLeod, en av skaperne av videoen Shift Happens

holdt i mars denne interessante TED Talks

Han stiller noen viktige spørsmål og peker på noen fundamentale endringer i vårt globale samfunn:

Den første er arbeidets endrete karakter. Den samme utviklingen vi har sett innenfor den industrielle sektor vil nå komme innenfor den såkate tertiærnæringen, service og funksjonæryrker.  Det som kan flyttes til lavkostland vil flyttes til lavkostland. I den forbindelse er det viktig å spørre seg:

Hva er det nye økonomiske landskap som vi forbereder våre unge for?

Hvilke jobber vil de komme til å ha? Vil de være konkurransedyktige i en “hypercompetitive” økonomi?

Den andre store samfunnsendringen vi ser er informasjonens karakter.  Vi har ikke sett så store omveltninger siden oppfinnelsen av trykkekunsten. Endringen nå er ikke at alle kan få tilgang til informasjon, men at alle kan skape informasjon. Vi har vektøy som lett gir enhver en stemme, med det resultat at der er mer innhold der ute enn noen gang før.  Noe er søppel, noe er veldig bra. Ikke bare har alle fått en stemme, men vi kan og finne hverandre.  Vi har verktøy for å finne både innhold, organisasjoner og mennesker som er av interesse for oss. Vi er nå knyttet opp mot (connected) til mennesker, organisasjoner og innhold over hele verden.  Dette skjer i økende grad på mobile enheter slik at vi kan nå dette når som helst fra hvor som helst.

Dette nye informasjonslandskapet gjør at vi må revurdere noen av våre mentale forestillinger om det gamle informasjonslandskapet, som er blekk på papir.  Hvordan skal vi forberede våre unge på den verden?

Han spør hva skolen gjør med dette og sier at vi må totalt revurdere våre pedagogiske paradigmer som ble skapt i en annen tid.  Dagens pedagogiske regimer tar overhodet ikke hensyn til at nå er 3/4 av jobbene i høyere service og kreative yrker, i motsetning til jordbruk og industri som var tilfellet når denne pedgagogiske paradigmet ble skapt.

Han avslutter foredraget med å spørre: hva må vi gjør for å forberede våre unge på de neste 50 år i stedet for de foregående 50 år og hvor modige må vi være for å få dette til? I dag bruker vi for mye tid på å vri på status quo i stedet for å finne opp det nye paradigmet. Hvis vi fortsetter med dette vil skolen i økende grad bli uten relevans for elever, familier og samfunn.

Og for ytterligere å understreke McLeods poeng legger jeg ved denne videoen fra den yngre garde: “An open letter to educators”, hvor følgende påstand blir fremsatt:

dersom institusjonell utdanning nekter å tilpasse informasjonsalderens landskap den vil dø og den bør dø.

What have education done to reinvent itself?

Vedkommende som laget dette utmerkete og tankevekkende “brevet” er en skoledropout.  For to uker siden sluttet vedkommende på skolen, ikke fordi vedkommende ikke mestret, men fordi skolen grep forstyrrende inn i hans utdannelse. Noe å tenke på i disse frafallstider, hvor frafall i skolen er det store temaet.

Budskapet fra denne unge mannen er at institusjonell utdanning ikke trenger endre seg, den må forstå at verden endrer seg og hvis den ikke gjør det og endrer seg med verden, vil verden finne ut at den ikke trenger institusjonell utdanning lengre.

4 comments:

Scott McLeod said...

Thanks for passing along my presentation. Much appreciated!

Anonymous said...

Vi har jo diskutert lignende spørsmål før, men jeg tenker når McLeod snakker om hvor forferdelig mye "basic skills" de lærer i 5. klasse og i 2. klasse nå ---- skal de lære noen "basic skills", og i så fall når? Er det nyttig å kunne noen grunnleggende regneoperasjoner før de skal finne opp den neste solcelledrevne bilen eller kuren for kreft?

June said...

@Scott McLeod: Thank you for an interesting presentation :)

@joepett: derom strides de lærde: skal en gå fra helheten til detaljene, eller skal en gå fra detaljene til helheten. Vi har en skole som gjør det siste, og av den grunn blir meningsløs for store deler av elevmassen. Vi bruker så mye energi på å drille basic skills at vi glemmer mye annet som er vel så viktig, og store deler av elevmassen lærer det ikke likevel, eller har mangelfulle kunnskaper.

Lærelyst, selvtillit, nysgjerrighet, frimodighet er viktige for gode læreresultater, og for mye drilling av basic skills dreper det for en del av elevene våre.

Jeg sier IKKE at det ikke er viktig, men kanskje en idè å tenke litt nytt rundt hvordan lære det.

Anonymous said...

Ja, jeg ser den! Holder faktisk på med en bok nå som heter Making Learning Whole som nettopp handler om det. Forfatteren skriver om at det er viktig istedet for å drille elementene i hele "spillet" å lage en form for "juniorversjon" av det - altså en forenklet utgave, men med en meningsfylt helhet. Vanskelig, men sikkert riktig!