Monday, October 5, 2015

Slik virker lærernes manglende digitale kompetanse på skolebarn.

Slik virker data på skolebarn . Dette er overskriften på en artikkel i Dagbladet 5.10, hvor de henviser til OECD-rapporten Students, Computers and Learning. Making the Connection. Det rapporten i korte trekk viser er at innføringen av digitale verktøy i skolen ikke har hatt den ønskete eller forventete effekten på barns læring.  Det er da selvsagt fristende å legge skylden på verktøyene, de ødelegger læring. I rapporten står det blant annet: "students who use tablets and computers very often tend to do worse than them who use them more moderately".  Så vises det til tidsstudier med bruk av digitale verktøy.  Problemet er ikke hvor mye elevene sitter på pc'er eller hvor lite, men hva de faktisk gjør når de er online. Hvordan er undervisningen lagt opp, hvilke aktiviteter brukes disse digitale verktøyene til? For det er her hele problemet ligger.

OECD mener er utdanningsinstitusjonene generelt ikke har knekt koden for hvordan dagens teknologi best kan nyttiggjøres i klasserommet.

Teknologi fra det 21. århundret er lagt inn i pedagogisk praksis fra det 20. århundre,

påpekes det. Jeg vil si det enda sterkere.  Lærerstandens manglende digitale kompetanse, dette inkluderer både holdninger og ferdigheter, medfører at våre barn ikke får den utdannelse som forventes av dem i det 21. århundre.  Vi har alt for lenge vært redd for å si dette høyt, akseptert at lærere kan definere vekk det digitale av grunner de selv finner for godt.  Dette kan vi ikke lengre akseptere.  Det viser denne rapporten med all mulig tydelighet.

At lærere mangler denne kompetansen vet jeg av egen erfaring og utallige rapporter bekrefter dette.  Nå må dette ta slutt!

Jeg sitter og skriver dette i Mexico.  Her skal jeg snakke på Bett Latin America Leadership Summit, for blant annet utdanningsministre fra hele Latin Amerika. Jeg skal snakke om hvordan online læring utfordrer universitetene.  Det føles absurd å sitte her og få meldinger om slike diskusjoner hjemmefra.

Det tar mange år å lære seg å bruke analog teknologi som hånskrift og trykte bøker for læring.  Vår lærerstand har brukt mange år på å tilegne seg denne kunnskapen. Hvor mye tid har de brukt på å lære seg å bruke digital teknologi for læring? Hvor lenge tør vi å holde denne teknologien ute av skolen?  Hvor lenge tør vi mangle denne kunnskapen?

Verden utenfor skolen går videre.  Kollega ved BI, professor Linda Lai skrev denne artikkelen om faren ved manglende digital kompetanse hos ledere; Digitale krav til ledere. Hvor lenge skal vi la kunnskapsløshet og fordommer få råde på dette området? Det rapporten viser med all mulig tydelighet er at lærernes digitale kompetanse går ut over barnas læring.  Dette er et varsko om at det må tas grep. Vi kan ikke lengre la dette vente. Digital kompetanse er en viktig ferdighet om vi har olje eller ikke. Den digitale teknologien er kommet for å bli, også i skolen!

Anbefaler også denne:
Boost Critical Thinking: Let Students Use Google on Exams

8 comments:

Ann S. Michaelsen said...

Enig med deg 100%. Hvem tar ansvar? Hvor er skoleeier og skoleledere i debatten? Dette tar lang tid dessverre! Lykke til i Mexico!

Beate Grønsund Andreassen said...

Rett på sak! Bilde fra steinalderen er dessverre akkurat beskrivende for slik jeg også opplever holdningen hos mange lærere...Som du sier går samfunnet videre, enten vi henger med eller ikke. Jeg syntes det er svært betenkelig at vi lærere får lov til å avgjøre selv i hvilken grad vi skal henge med på IKT - utviklingen. Vi bør jo være gå forran som et godt eksempel på det vi ønsker at elevene skal være; nysgjerrige, søkende, uredde for det ukjente, og åpne for ny læring! Lykke til videre😊

Camilla Fadum said...

Jeg kan ikke se at du poster dine engasjerte tanker på den aktive lærergruppen på facebook, kalt Status Lærer. Det burde jo du absolutt gjøre! Det er vel viktig at lærerne får ta del i dine tanker og ideer?

June Breivik said...

Takk for kommentarer, Ann og Beate, og takk. Når det gjelder å dele mine tanker med lærere gjør jeg mer enn gjerne det, men med hensyn til Facebookgruppen Status Lærer, Camilla, fikk jeg høre en gang at jeg hadde en agenda med det jeg postet/kommenterte der, nemlig å reklamere for boken min, noe som ikke var/er tilfellet. Derfor er jeg litt tilbakeholden med å poste i den.

Camilla Fadum said...

Vel.. du har jo utvilsomt en agenda da, hehe :-) Så kommentaren var kanskje ikke riktig bak mål.. Litt motstand må man vel tåle, særlig når man promoterer en samfunnsutvikling som angår oss alle i dyp forstand.

June Breivik said...

Ingen agenda, Camilla,, bare et oppriktig engasjement, og nevnte ikke boken. :)

Sola said...

Jeg tenker også at det er mye som er overveldende som lærer - jeg har i mange år forsøkt å "frelse" - det funker ikke. Så begynte jeg å snik innføre og vi fikk Kahoot og digitale tester - men så stagnerer det igjen. Og jeg har innført en ny yrkestittel for mine elever. IKT tilrettelegger - IKT lærlingen som er ansatt i kommunalt system knyttes opp mot skolen og hjelper til med .. Klokka 12 på torsdag ønsker jeg å ha satt opp en Minecraft EDU server i klasserom sånn og sånn,,, kan du fikse. Lærlingen fikser dette og læreren kommer til dekket bord og kan "styre" spillet som ikke er en teknisk oppgave. Det samme gjelder rundt å få installert, satt opp og testet programvare mellom pc, nettbrett, mobil, smartboard osv. Da slipper læreren å føle seg som en halvveis "dataingeinør" og kan gjøre jobben sin. Slike tilretteleggere bør det være allerede i lærer utdanningen! Og de lærer utdannere jeg har snakket med er interessert i dette.

Unknown said...

Når temaet *andres* manglende digitale kompetanse, er jeg overrasket over layouten til bloggposten. Teksten er ikke sentrert, og to av tre bilder ligger inline i teksten.