Wednesday, February 4, 2015

Hørt om IndieWeb?

Har du hørt om IndieWeb? Ikke, vel kanskje du burde. Det vi kjenner som the World Wide Web er nå 25 år gammelt. Dette www er vi i løpet av disse 25 årene blitt fullstendig avhengige av. Webben er like viktig for vårt samfunn som strøm, veier og annen infrastruktur. Men dette er ikke bare uproblematisk.  Det er nå en voksende bekymring for at vi er i ferd med å miste det som har gjort Internett til det viktigste medium i menneskenes historie: en desentralisert plattform hvor mennesker i alle kanter av nettverket ikke trenger tillatelse til å kommunisere, innovere og skape.  Mens folk tidligere opprettet egne domener skjer nå mesteparten av kommunikasjonen på ulike plattformer, omtalt som sosiale medier, eksempelvis Twitter, G+, LinkedIn, Instagram, Facebook.  Selv om disse plattformene er lettvinte å bruke overlater du kontrollen til tredjepart og deres forgodtbefinnende: det er dem som profitterer på det innholdet du skaper, de sensurerer etter eget forgodtbefinnende og materialet er tilgjengelig så lenge de bestemmer.

Dette er det nok de færreste som tenker over, men som alltid er det noen som er litt mer fremsynte. Den såkalte Indie Web Movement har tatt tak i utfordringen.  Oppfinneren av The World Wide Web,  Tim Berners-Lee, sier webben trenger å bli re-desentralisert, og IndieWeb er et forsøk på dette.  Målet er at det innhold vi skaper, og de samtaler/konversasjoner dette genererer skal leve videre på våre egne hjemmebaserte sider.  De vil lage et alternativ til det "corporate owned web".

Tilnærminger på denne webben er:
Alt innholdet er ditt.
Når du publiserer noe på webben tilhører det deg og ikke noe selskap 
Du er bedre connected.Dine artikler og oppdateringer kan gå til alle tjenester, ikke bare en - noe som muliggjør at du kan innvolvere alle. Kommentarer og likes fra disse nettstedene kommer også tilbake til deg slik at du har alt på ett sted.  
Du har kontrollDu kan poste hva du vil, i hvilket format du vil, uten at noen modererer deg.
Du kan i tillegg poste svært lesbare lenker (example.com/ideas), som er premanente og alltid vil virke.

Vi du ha materialet ditt på IndieWeb kan du på Indiewebify.me finne en grei veiledning.

2 comments:

Anonymous said...

Thank you for writing about IndieWeb. It looks like you have translated some of the Indiewebcamp page into Norwegian - would you consider doing it on the wiki too?

Also, that isn't the IndieWeb logo - use this one

June said...

Thank you, Kevin Marks. Yes, I sort of translated some of description of what the Indie Web is just to give an idea. It is far from a perfect translation. I will look into the wiki :)