Wednesday, June 4, 2014

Gjør det vondt å lære?

Jeg er ofte i ulike situasjoner med lærere og skoleledere om hvordan gjøre læring mer student-/elevvenlig eller sentrert. Jeg viser hvordan ulike digitale verktøy og andre pedagogiske metoder kan tas i bruk for motivasjon, variasjon og engasjement.  Et svar som med jevne mellomrom dukker opp er at læring er ikke gøy, læring er hardt arbeid, elevene/studentene vil ikke lære, og vi driver ikke med edutainment. 

Problemet er at vi undervurderer lekens betydning for læring.  I vår institusjonaliserte hverdag er det stadig mindre tid til lek og vi vet at barn trenger lek for å utvikle seg.  Men ikke bare barn trenger lek, også voksne trenger lek. Lek setter i gang positive prosesser i hjernen vår som er nødvendig for kreativitet og læring.  Mangel på lek skader oss emosjonelt. Lek er ikke "meningsløs" aktivitet - det er helt fundamentalt for en sunn utvikling. Og da er det ikke snakk om "lek" etter nøye instruksjoner og overvåkning av voksne.  Nei, det er barns selvregulerte lek, helst på tvers av aldersgrupper.  Psykologen Peter Gray har skrevet boken "Free to Learn" hvor han tar for seg hvor skadelig denne gjennomstukturerte oppveksten vi gir våre barn er. Hvordan vi oppdrar passive og fantasiløse barn. Når vi i dag klager på manglende ansvarstaking fra dagens unge kan det da være at de er et svar på og et resultat av sin oppvekst?

Det snakkes mye om selfie-generasjonen og at barn i dag viser økende tendenser til narisisme. Atferdspsykologer som Gray hevder at dette skyldes deres manglende erfaringer med fri lek.

Det er gjort flere studier som viser lekens sentrale betyding for barns kognitive og emosjonelle utvikling. Det som er interessant er at studier viser at dette gjelder ikke bare barn, men også voksne.

National Literacy Trust lister 10 grunner for hvorfor lek er viktig for læring.  Det er


  1. Lek legger grunnlaget for "literacy"
  2. Lek er læring
  3. Lek oppmuntrer voksne til kommunisere med barn i deres verden
  4. Lek gir muligheten til å være spontan
  5. Lek gir valg
  6. Lek gir rom
  7. Lek gir voksne muligheten til å lære å leke igjen.
  8. Lek lærer voksne barnas kroppspråk
  9. Lek lærer forståelse og tålmodighet
  10. Lek er morsomt

Så kanskje er en bit edutainment ikke å forakte. Hvorfor skal det gjøre vondt å lære? Er lærdom fremkommet gjennom kjedsomhet og "smerte" mer verdt enn den som kommer "lett" gjennom lek?


No comments: