Monday, May 12, 2014

Utdanning i Europa - EIFLINQ2014

Forrige uke hadde organisasjonene EFQUEL Inovation Forum og LINQ Innovation & Quality slått seg sammen og avholdt en konferanse om hvordan åpne opp utdanning og kvalitet i utdaningen. Jeg var invitert til å holde en key-note om fremtiden for MOOC.

Dette var en meget praktisk rettet konferanse hvor mange spennende prosjekter ble presentert. Vi lever helt klart i en brytningstid, det skjer mye under overflaten. Alastair Creelman, som satt i programkomiteen for konferansen, sammenlignet dette som skjer nå med en isbre, hvor det kan se trygt og fint ut på oversiden, men under smelter det og danner sprekker. Jeg synes det var et godt bilde.

Photo: tweeted by
Chahira Nouira as @Cosmocat
Det er så lett å se seg blind på den norske konteksten, og i Norge har vi en tendens til å se til USA, og glemmer at det faktisk skjer mye rett utenfor vår stuedør. Det som ble tydelig på konferansen, ikke bare gjennom alle prosjektene som ble presentert, men også fra EUs representant på konferansen, Patricia Manson, var at EU på ingen måte henger etter i hva som skjer.  EU, med sine økonomiske muskler kjører mange spennende prosjekter.  Ett av dem var VM Pass. Målet med dette prosjektet er å lage et system for å anerkjenne virtuell mobilitet og OER-læring (OER= Open Educational Resources) gjennom et Læringspass. Prosjektet er en del av EUs Life Long Learning Programme.

Konferansen er godt dokumentert.  Du finner mer her  og her .

Du kan også finne et intervju med meg her.  Samt en padlet fra workshopene. 

No comments: