Friday, December 13, 2013

MOOC-utvalgets delrapport er klar.

I sommer nedsatte daværende Kunnskapsminister Kristin Halvorden et utvalg for å se på høyere utdanning levert over internett. Åtte medlemmer ble oppnevnt til dette utvalget, jeg er en av dem. Utvalget skulle være et hurtigarbeidene utvalg som skulle levere en delrapport til jul, og endelig rapport til sommeren 2014.  I dag ble delrapporten publisert. Du kan lese den HER.

No comments: