Tuesday, December 17, 2013

Hvordan blir du oppfattet av sosiale nettverk?

De fleste av oss er i dag medlem av ett eller annet sosialt nettverk.  Mange er på Facebook, noen på Twitter og stadig flere på LinkedIn. De aller fleste har en epost gjennom Google, Hotmail eller andre nettverk. Denne grafen her er en interessant fremstilling av hvordan din informasjon kategoriseres av de ulike nettverkene. Du trykker på de fargete rutene for info, og på den svarte for å komme tilbake.

No comments: