Sunday, April 1, 2012

…men tanken er fri, enn så lenge….

Internet har vært det perfekte anarki.  På nettet har hvem som ønsket det hatt tilgang, og det har blitt utviklet programmer, medier, samhandlingarenaer fullstendig utenfor de etablerte lover, regler, markedsmekanismer, markedsreguleringer, sensur, lovverk – you name it. Dette har gitt en enorm kreativitet, ikke bare på godt, men mest på godt.  Tenk deg tilbake til en pre-internet verden. Hvem vil dit? Dette har gitt oss det internet vi har i dag.

Internet er etterhvert blitt mektig. Internet genrerer enorme summer til dem som lykkes på nett, øver stor makt og innflytelse, og utfordrer etablerte businessmodeller og bransjer. Mange finner dette skremmende, delvis på grunn av kunnskapsmangel, delvis på grunn av frykt for det ukjente og veldig mye fordi deres gyldne gren blir saget over. Mange prøver å begrense aktiviteten på nett gjennom å vedta lover og reguleringer fra industrisamfunnets logikk på det post-industrielle informasjonssamfunnet. Blant de bransjer som er mest aggressive er underholdningsindustrien. I stedet for å tilpasse seg den nye tid går markedsaktørene ut mot all mulig tenkelig aktivitet på nett og kaller det krenkelse av opphavsrett, og mener dette gir dem rett til mottiltak som er hinsides enhver fronuft, med potensielt katastrofale konsekvenser. Det legges opp til sensur, stenge- og strafferegimer som vil stenge all videre kreativitet og nytenkning på nett, og det som er trist er at det vil ikke stenge for nettpirater og annen kriminell aktivitet, men lovlydige og kreative borgere som kunne bidratt til å ta nettet ett skritt videre. Det som er trist er at det er kunstnere som fronter mye av dette.  Kunstnere som står frem og føler seg krenket for at de blir funnet verdige til å bli sitert, brukt, remixet på nett.  At folk liker og bruker kunsten deres. Folk må våkne. Disse lovene som man prøver å fremme, i Norge, i EU, I USA, gir oss ikke bedre sikkerhet.  Det dreper internet slik vi kjenner det, med dets potensiale og gjør mulig George Orwells 1984. Skal de multinasjonale selskapene få styre internet?

No comments: