Wednesday, August 10, 2011

Studenter elsker teknologi

Denne illustrasjonen viser i hvor stor grad teknologi er blitt en usynlig og naturlig del av de unges hverdag. De vil ha vansker med å gjennomføre studiene uten denne teknologien.


Students Love Technology
Via: OnlineEducation.net

No comments: