Tuesday, January 19, 2010

Post-BETT

I forrige uke hadde jeg den gleden å delta på BETT for tredje gang. London ligger i grei reiseavstand fra Norge, og er vel en av de største messene på sitt område, så det var vel ingen overraskelse at der er solid norsk deltakelse på messen. Det var litt spesielt å gå forbi standen til It’s learning og høre at de holdt et foredrag på norsk på en internasjonal messe i London.  Føles litt som å gå over bekken etter vann.

Det som var gledelig i år var å se hvordan fokuset har flyttet seg, fra dippedutter og gadgets (kjekt nok det) til innhold. Alle disse nyttige verktøyene for samhandling og læring begynner etterhvert å få et solid, spennene og nytenkende innhold.  Det er virkelig valgets kval.  Dilemmaet for oss i et så lite språkområde som Noge er selvsagt at dette utvikles for andre markeder og språk.  Selvom teknologien muliggjør mange former for oversettelse, er det likevel en utfordring.  Skal vi tillate utenlandskspråklige (i første rekke engelsk) programmer i andre fag enn i språkfagene? Med språkdebattene vi har i Norge kan det bli en interessant utfordring, som nok vil melde seg i dette grenseoverskridende univers. Elevene er jo der allerede på fritiden.

I år igjen så vi selvsagt på 3D, et fasinerende verktøy som virkelig kan revolusjonere fag som fysikk, biologi, mekanikk, kjemi, m.fl. 3D blir stadig billigere og enklere, nytt av året var et lite hendig foroapparat som tok 3D bilder og film, til bruk i alle fag.  Kommer nok og snart til et hjem nær deg. I amerikanske skoler brer 3D om seg.

Ellers er der en del gode foredrag på BETT.  De bør en melde seg på i forkant av messen, ellers kan det være vanskelig å få plass. Åpningen stod Vernon Coaker MP, Minister for Schools & Learners for. Det var kjekt og interessant å høre hvordan britiske myndigheter tenker om dette feltet og hvor offensive de er.  Ett av satsingsområdene var bredbåndtilgang til familier med dårlig økonomi, og dem er det jo mange av i UK. Kommentarer jeg får når folk hører hva de tenker og gjør i England, er at vi er kommet mye lengre i Norge.  Jeg vet ikke om jeg deler den oppfatningen.  Jeg synes der en en tydeligere stemme fra politisk hold, en mer helhetlig og visjonær tilnærming, og sterkt fokus på muligheter.  Vi har en helt annen sosial struktur og offentlig økonomi, så det skulle bare mangle at vi ikke var kommet et stykke på vei.  Men vi er på ingen måte i mål.  Det er virkelig nå jobben begynner, når skoler og elever er online med det nødvendige utstyret (gjelder videregående skole, desverre er situasjonen en helt annen i grunnskolen).

En annen foredragsholder som alltid er kjekk å høre på, og som har sin egen stand på BETT, er Stephen Heppell.  Han har takket ja til å holde innlegg på årets utgave av Dei gode døma. Programmet er enda ikke helt klart, men nærmer seg.

Det å delta på BETT er en egen øvelse. Krevende og utmattende på grunn av alle folkene, lydene, inntrykkene, men likevel vel verdt tiden.  BETT er en temperaturmåler på hva som rører seg.

1 comment:

Kjell Arild Welde said...

Du skriver: "Det var litt som å gå over bekken etter vann."

Jeg ville heller ha sagt: "Det var som å reise tilbake til fortiden."