Monday, November 11, 2013

Technology Outlook for Norwegian Schools 2013-2018

New Media Consortium er et internasjonalt fellesskap av eksperter på utdanningsteknologi. Det er alt fra dem som driver daglig praksis til visjonære som skaper fremtidens utdanning i tenketanker, labs og forskningssentre. NMC står bak NMC Horizon Project som i flere år har utgitt NMC Horizon Reports, som prøver, via et ekspertpanel, å se inn i glasskulen og predikere hva som er kommende teknologier innen utdanning.

I høst har NMC sammen med Senter for IKT i utdanningen begått en norsk utgave av rapporten.  Et panel på rundt 35 personer med ulikt ståsted i forhold til utdanningstelnologi, inkludert undertegnete, har kommet med innspill og vurderinger i forhold til hvordan vi ser det neste året, de neste to-tre årene, og de neste fire-fem årene. Hvilke utdanningstrender og -teknologi vil gjøre seg gjeldende.

Selve rapporten ligger fritt nedlastbart her. En omtale av rapporten finner du her.  Hensikten med rapporten er å informere utdanningsledere om viktige endringer i teknologi innen grunnopplæringen.  Det som skolene først vil måtte forholde seg til er BOYD (bring your own device), flipped classroom, sosiale medier og skytjenester. For noen hverdagsbegreper, for andre helt ukjente fenomener.

Denne rapporten for Norge og norske forhold er bare en av flere Horizonrapporter som slippes i dag.


No comments: