Wednesday, November 6, 2013

Nettbasert læring i høyere utdanning

Den 18. og 19. februar 2014 avvikles konferansen Nättbasert lärande i högare utbildning i Stockholm, Sverige. Denne konferansen har fokus på MOOC og flipped classroom.  Selv skal jeg ha innlegg her og snakke litt om erfaringer og refleksjoner fra ulike prosjekter jeg har vært innvolvert i. Tittelen på foredraget er: "Hur nãttbaserad undervisning som mooc och andra digitala resurser utmanar och öpnar upp möjligheter inom hõgare utbildning".

Mer informasjon finnes her: Nätbaserat lärande i högre utbildning

No comments: