Tuesday, October 29, 2013

Teknologistyrt utdanning?

Jeg treffer ofte på argumentasjonen at vi ikke må ha teknologistyrt utdanning. Til det pleier jeg å svare at (ny) teknologi er den som er kommet etter vi ble født. Her er en grei oversikt over hvordan utdanning har blitt formet av teknologi.


The-Evolution-of-Educational-Technology-Infographic
Find more education infographics on e-Learning Infographics

No comments: