Friday, June 21, 2013

Innholdsrik uke

I dag skriver vi fredag og det har virkelig vært en innholdsrik uke. Noe av det som uken har inneholdt er at jeg har vært på et veldig spennende fagseminar i Birmingham sammen med kollega Erik Willberg. Bakgrunnen er utfordringer og muligheter i strategi-faget. Dette vil jeg nok komme tilbake til ved en senere anledning.

Jeg har blitt oppnevnt i to ulike utvalg ved to ulike departementer. Mandag lyste Fornyingsdepartementet ut 5 millioner til styrking av digital kompetanse.  Målet er å redusere den andelen i befolkningen som ikke bruker internet. Jeg sitter i et ekspertpanel som skal vurdere søknadene som kommer inn.



I dag ble det satt ned ett utvalg under Kunnskapsdepartementet som skal se på høyere utdanning på nett, da med spesielt fokus på MOOC. Jeg er oppnevnt til det utvalget.



MOOCs er virkelig i vinden for tiden, og til høsten arrangeres konferansen MOOCs til Norge, hvor jeg skal ha et innlegg.




No comments: