Friday, July 15, 2011

Future of teaching

Der er mange som sier at vi må snu på etablert praksis for å utnytte de digitale mediers muligheter for læring. Denne videoen er et interessant innlegg i debatten.

No comments: