Sunday, June 7, 2009

Disruption

Fred Wilson holder her et interessant foredrag om internetts disruptive karakter.  Slides’ene han bruker kan du finne her. For en som jobber med skole er det som han sier om utdanning spesielt interessant.

No comments: