Thursday, February 17, 2011

Rethinking education

Prof. Mike Wesch fra Kansas University, kjent for bla. The Machine Is Us/ing Us og A Vision of Students Today har laget en ny og utfordrende video om prinsippene for høyere utdanning i vår digitale hverdag.  Verdt en titt og en debatt. Enjoy!

 

No comments: