Sunday, May 16, 2010

Text 2.0

Kirsti Slettevoll gjorde meg oppmerksom på denne videoen om tekstforståelse, som hun hadde snappet opp via Arne Olav på Twitter.   Det er en utrolig bra video som tar tekstforståelse ett skritt videre.

1 comment:

Svend Andreas Horgen said...

Vi går nok en veldig interessant fremtid i møte! Tror dette kan være ganske nyttig, og sikkert kombineres med andre teknologier (for eksempel AR).