Friday, October 2, 2009

Dropbox

Commoncraft har mange gode videoer som forklarer ulike web 2.0 løsninger.  En av dem er om Dopbox. Et godt verktøy for lagring om du bruker flere ulike pc’er. Alt lagres på ett sted uavhengig av hvilken pc du jobber fra.

1 comment:

royeide said...

Det hadde jo vært kjekt om Dropbox fungerte i ped nettet på HKF June ;-)